bwpc

powerpoint

Slayt: PowerPoint programında her bir ekrana slayt denir.

PowerPoint Standart Araç Çubuğu


PowerPoint Biçimlendirme Araç Çubuğu

PowerPoint Programı çalıştırıldığında ekrana gelen pencereden Boş Sunu seçilir.

Akıllı İçerik Sihirbazı ve Şablon yardımıyla daha önceden hazırlanmış örnekleri kullanarak sunu hazırlanabilir.

Yeni Slayt penceresinden oluşturulacak slayt türü seçilir.

Yukarıdaki pencerede gözüken slayt türlerinin görevleri şu şekildedir.

1. slayt
sadece metin

2. slayt
madde imleri+metin

3. slayt
iki sütunda
madde imi + metin

4. slayt
Tablo eklemek

5. slayt
madde imi+grafik

6. slayt
grafik+madde imi

7. slayt
kuruluş şeması

8. slayt
grafik

9. slayt
madde imi+resim

10. slayt
resim+madde imi

11. slayt
sadece başlık

12. slayt
boş slayt

eklemek için kullanılır. 1. Slayt türü seçilir.

Slayt başlığı yazılarak hazırlanır.

PowerPoint sunusu hazırlarken slaytlara başlık yazılması daha sonra yapılacak işlemleri kolaylaştıracaktır..

Slayt tamamlandıktan sonra yeni slaytı hazırlamak için Standart Araç Çubuğu üzerinde bulunan "Yeni Slayt Oluştur" simgesi üzerine tıklanır.

Hazırlanan tüm slaytları görmek için "kaydırma çubuğu"nun sol tarafında bulunan "slayt sıralayıcısı görünümü" seçilir.

Bu ekranda slaytların yeri değiştirilebilir. Bunun için slaytın üzerine tıklanır, parmak kaldırılmadan slayt taşınacağı yere kadar sürüklenip, bırakılır.

Normal sayfa görünümüne geçmek için "kaydırma çubuğu"nun sol tarafında bulunan "slayt görünümü" seçilir.

Anahat görünümü:
Slayt hazırlamak ve değişiklik yapmak için kullanılır.

Hazırlanan sunuyu göstermek için kullanılır. Sunudan çıkmak için klavye üzerindeki ESC tuşuna basılır. Aksi belirtilmediği sürece bir slayttan diğer slayta geçiş fareye tıklayarak yapılır. Klayve üzerinde bulunan "Page Down", sağ ok veya ayağı ok tuşu bir sonraki slayta geçiş için, "Page Up", sol ok veya yukarı ok bir önceki slayta geçiş için kullanılır.

Resim Ekleme:
Bir slayta resim eklemek için Ekle+Resim+"Küçük Resim"/"Dosyadan" komutu işletilir. İstenilen resim bulunduktan sonra "Insert clip"/"Ekle" seçildiğinde resim slayta eklenir.


Slayt Geçişi


Slaytların otomatik gösterimi için "slayt sıralayıcısı görünümü"nde iken farenin sağ tuşuna basıldığında açılan komut penceresinden "Slayt geçişi" seçilir. Ya da Menü çubuğundan "Slayt Gösterisi"+"Slayt Geçişi" ile aynı komut işletilir.

Slaytların otomatik (fare ve klavye kullanılmadan) gösterimi için "Otomatik olarak" komutu seçilip, belirtilen saniye sonra slaytların değişimi sağlanır.

Her slayt için ayrı zaman vermek için "Uygula" komutu; tüm slaytların ekranda belirtilen zaman gözükmesi için "Tümünü Uygula" komutu seçilir.Slaytların ekrana gelişi sırasında efekt verilebilir. Bunun için açılan menüden istenilen efekt seçilir. "Yavaş", "Orta" ve "Hızlı" seçeneklerinden birisi seçilerek slayt efektinin geçişi belirlenebilir.

Bir slayta ayrı efekt vermek için "Uygula"; tüm slaytlara aynı efekti vermek için "Tümünü Uygula" komutu seçilir.


Tasarım Uygulama


Slaytlara daha önceden hazırlanmış şablonları kullanarak tasarım yapmak mümkündür. Bunun için slayt üzerinde iken slaytın boş bir yerinde (metin ve yazıların dışındaki boş bir alanda) iken sağ tuşa basılır. Açılan pencereden "Tasarım Uygula" seçilir.
Seçilen tasarım, "Uygula" komutuyla birlikte tüm slaytları değiştirir. Tüm slaytların renk düzeni aynı olur.

Her slayta ayrı renk düzeni vermek için "Slayt Görünümü"nde iken farenin sağ tuşuna basılıp açılan pencereden "Slayt Renk Düzeni" seçilir. İstenilen renk düzeni seçilip "Uygula" komutuyla çalışılan slayta, "Tümüne Uygula" komutuyla sunuya uygulanır.

Slaytın zemin rengini değiştirmek için "Artalan" seçilir. İstenilen "Artalan Dolgusu" seçilir.

Sunu Tasarımı


Sunu tasarımı genel olarak iki şekilde yapılır.

1.
Sunu için hazırlanan slaytlar sırayla gösterilir.

2.
Ana menü hazırlanır. Menü kullanılarak istenilen sayfalar gösterilir. Sunuş yapılırken her sefer aynı sıranın izlenmesi gerekmez. Kullanıcı istediği bölümü gösterebilir. Bu yöntemle sunu hazırlamak için a) köprü/bağlantı/link yapmak b) Komut düğmeleri kullanmak gerekir.

a) Köprü Ekleme

Tüm slaytlar hazırlandıktan sonra:

1. Köprü yapılacak metin seçilir. Örnekte "İç Anadolu" seçilmiştir.2. Standart Araç Çubuğunda bulunan "Köprü Ekle" simgesine tıklanır.

3. Açılan "Köprü Ekle" slaytındaki "Dosyadaki belirli konum" bölümünün (alttaki) "Gözat" düğmesine tıklanır.

4. Açılan "Slayt için köprü" penceresinden bağlantı yapılacak slayt seçilip "tamam" komut düğmesine seçilir.

5. Ekranda tekrar beliren "Köprü Ekle" slaytındaki "Tamam" komut düğmesine tıklanır. Bu arada bağlantı yapılan slayt metin kutusunda gözükür.

Bu işlem tüm slaytlar için tekrarlanır. Gidilen slayttan geri dönmek için Komut Düğmeleri kullanmak gerekir.

b) Komut Düğmeleri Kullanılarak Bağlantı

Komut düğmeleri kullanarak hem ileriye hem de geriye doğru bağlantı yapılır.

Geri Bağlantı

Yukarıda "İç Anadolu Bölgesi" isimli slayta bağlantı yapılmıştı. Sunu çalıştırılıp "İç Anadolu Bölgesi" yazısı üzerine tıklanınca "İç Anadolu Bölgesi" slaytı gözükür. Bu slayttan geriye yani "Türkiye'nin Bölgeleri" slaytına geri dönmek için komut düğmesi kullanılması gerekir.

Ekrandaki "İç Anadolu Bölgesi" slaytına komut düğmesi eklemek için;

1. Menüden "Slayt Gösterisi"+"Komut Düğmeleri" seçilir.

2. "Komut Düğmesi: Geri veya Önceki" seçilir.3. Ekrandaki slaytın üzerine gelindiğinde farenin ucu + şekline gelir. Farenin ucu geri tuşunu koymak istediğimiz alanın başlangıç yerine getirilip tıklanır ve sağ alta doğru sürüklenip bırakılır. Ekranda geri tuşu belirir.

4. Ekranda "Komut Ayarları" penceresi belirir. "Köprü" menüsünden "Slayt" seçilir.5. "Slayt için köprü" penceresinden geri bağlantının yapılacağı slayt seçilir. Örnekte geri dönülecek slayt "Türkiye'nin Bölgeleri" slaytıdır. "Tamam" komut düğmesine basılır.

6. "Komut Ayarları" penceresinde seçilen slaytın adı "Köprü" metin kutucuğunda belirir. "Tamam" komut düğmesine basılarak slayta geri dönülür.

Not:
Diğer komut düğmeleri de aynı şekilde kullanıma hazırlanır.

Bir sunuya canlandırma efekti vermekBir sunuya canlandırma efekti vermek için "Biçimlendirme" araç çubuğu üzerindeki "Canlandırma Efektleri" düğmesi etkin (basılı) duruma getirilir. "Canlandırma Efektleri" araç çubuğunun görüntülenmesi sağlanır.Bu araç çubuğundaki komut düğmeleri kullanılarak slaytta bulunan resim ya da metinlerin ekranda gözükme sırası, ekrana geliş biçimleri, ekrana gelirken ses eşliğinde gelmeleri ayarlanır.

Başlık Canlandır:
Slayttaki başlığa efekt (canlandırma) vermek için kullanılır.

Slayt Metni Canlandır:
Slayttaki gövde metnine efekt vermek için kullanılır.

İçeri Sürme Efekti:
Sözcükler sağ taraftan uçarak içeri girer

Uçma Efekti:
Sözcükler sol taraftan uçarak içeri girer.

Kamera Efekti:
Sözcükler içten dışa doğru kamera sesi eşliğinde ekranda belirir.

Bir Kere Parla:
Sözcükler kısa bir süre ekranda belirir. Sonra kaybolur.

Lazer Metin Efekti:
Harfleri sağ taraftan içeriye doğru teker teker içeri girer.

Daktilo Metni Efekti:
Harfler daktilo sesi eşliğinde teker teker yazılır.

Metin Sırası Efektini Ters Çevir:
Slayttaki metinleri aşağıdan yukarıya doğru yazar.

Bırak:
Sözcükler yukarıdan aşağıya teker teker düşer.

Canlandırma Sırası:
Slayta girecek nesnelerin ekrana giriş sırasını ayarlar.

Özel Canlandırma:
Slaytta bulunan grafik, ses ve film gibi gösterileri yapmak için gerekleri ayarları düzenler.

Slaytların Yazıcıdan Çıkışı:


Slaytlar yazıcıdan her slayt bir sayfaya gelecek biçimde alınabileceği gibi, her sayfaya 2, 3, 6 slayt gelecek biçimde de yazdırılabilir. Bir A4 kağıdına 6 tane slaytı yazdırmak için "Dosya"+"Yazdır" seçilir. Açılan "Yazdir" penceresinin "Yazdırılacak" bölümünden "Dinleyici Notu (6 slayt/sayfa)" seçilir.


  • ßilgi-World ßilgi Dünyası 
  • © ßilgi-World ßilgi Dünyası hizmetleri. © Tasarımın çalınması durumunda gerekli işlemler yapılacaktır.
  • Sitemiz 1280x800 çözünürlüğünde optimize edilmiştir.
  • Firefox, İnternet Explorer, Opera, Google Chorome gibi tarayıcılarda sorunsuz çalışmakla beraber en iyi firefox ile görüntülenir.
  • Etiketler: |bilgi world| |bilgi-world| |bilgisayar| |webtasarım| |tr.gg| |bedava-sitem| |program| |kodlar|
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol